תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
234 / 42
18%
כללי
268 / 48
18%