תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
34 / 6
18%
כללי
268 / 46
18%