תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 27
25%
מגדר
234 / 39
17%
כללי
268 / 44
17%