תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 26
24%
מגדר
234 / 38
17%
כללי
268 / 43
17%