תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
234 / 37
16%
כללי
268 / 42
16%