תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 25
109%
מגדר
234 / 36
16%
כללי
268 / 41
16%