תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
234 / 35
15%
כללי
268 / 40
15%