תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 24
22%
מגדר
234 / 34
15%
כללי
268 / 39
15%