תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
34 / 5
15%
כללי
268 / 38
15%