תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 4
23%
מגדר
234 / 33
15%
כללי
268 / 37
14%