תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 23
100%
מגדר
234 / 32
14%
כללי
268 / 36
14%