תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 22
20%
מגדר
234 / 31
14%
כללי
268 / 35
14%