תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
234 / 30
13%
כללי
268 / 34
13%