תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
34 / 4
12%
כללי
268 / 33
13%