תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 21
19%
מגדר
234 / 29
13%
כללי
268 / 32
12%