תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
234 / 28
12%
כללי
268 / 31
12%