תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 20
18%
מגדר
234 / 27
12%
כללי
268 / 30
12%