תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 3
17%
מגדר
234 / 26
12%
כללי
268 / 29
11%