תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 19
17%
מגדר
234 / 25
11%
כללי
268 / 28
11%