תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 18
17%
מגדר
234 / 24
11%
כללי
268 / 27
11%