תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
234 / 23
10%
כללי
268 / 26
10%