תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
234 / 22
10%
כללי
268 / 25
10%