תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 17
16%
מגדר
234 / 21
9%
כללי
268 / 24
9%