תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 16
15%
מגדר
234 / 20
9%
כללי
268 / 23
9%