תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 1
1%
מגדר
234 / 19
9%
כללי
268 / 22
9%