תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
234 / 18
8%
כללי
268 / 20
8%