תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
234 / 17
8%
כללי
268 / 18
7%