תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 15
14%
מגדר
234 / 16
7%
כללי
268 / 17
7%