תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 14
13%
מגדר
234 / 15
7%
כללי
268 / 15
6%