תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 13
12%
מגדר
234 / 14
6%
כללי
268 / 14
6%