תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 12
11%
מגדר
234 / 13
6%
כללי
268 / 13
5%