תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 11
10%
מגדר
234 / 12
6%
כללי
268 / 12
5%