תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 10
9%
מגדר
234 / 11
5%
כללי
268 / 11
5%