תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 9
40%
מגדר
234 / 9
4%
כללי
268 / 9
4%