תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 8
8%
מגדר
234 / 8
4%
כללי
268 / 8
3%