תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 7
7%
מגדר
234 / 7
3%
כללי
268 / 7
3%