תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 6
6%
מגדר
234 / 6
3%
כללי
268 / 6
3%