תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 5
5%
מגדר
234 / 5
3%
כללי
268 / 5
2%