תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 4
4%
מגדר
234 / 4
2%
כללי
268 / 4
2%