תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 3
3%
מגדר
234 / 3
2%
כללי
268 / 3
2%