לרוץ בשבילי עמק המעיינות - מובילים

גברים מובילים כללי
מיקום שם זמן
1 רן בר 04:29:34
2 איהאב נסראלדין 04:52:52
3 רועי מייברגר 05:59:58
4 מיכאל גינזבורג 06:32:57
5 יונתן אלוני 06:33:57
קטגוריה גברים עד 39 ,50 ק"מ
מיקום שם זמן
1 איהאב נסראלדין 04:52:52
2 מיכאל גינזבורג 06:32:57
3 יונתן אלוני 06:33:57
קטגוריה גברים 40-99 ,50 ק"מ
מיקום שם זמן
1 רן בר 04:29:34
2 רועי מייברגר 05:59:58