REEFITNESS חיפה 2018 - מובילים

נשים מובילות כללי
קטגוריה נערות עג גיל 19, 5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 ליה שטרן 00:29:47
2 נוי גרשגורן 00:32:59
3 מיה גרשגורן 00:32:59
קטגוריה נשים 20-34, 5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 טלי שליו 00:28:40
2 אירה קובליוב 00:29:34
3 בתאל אלקובי 00:30:34
קטגוריה נשים 35-44, 5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אפרת ירחי 00:23:33
2 סיון אוברלנדר 00:25:16
3 יעל השמשוני 00:26:57
קטגוריה נשים 45+, 5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אסתי פרוימוביץ 00:24:18
2 שגית וקנין בלפרמן 00:26:25
3 מיכל יוטבת 00:27:35