GFNY Jerusalem Cycling 2018 - מובילים

גברים מובילים כללי
מיקום שם זמן
1 Jurgen Moreels 03:50:58
2 Aaron Hitman 04:00:57
3 Alon Lehrer 04:01:27
4 גיל צביק 04:03:01
5 עידן לבנון 04:03:03
6 amit Fein 04:04:56
7 Zachi Boygen 04:05:24
8 Chen Schreiber 04:09:44
9 Yariv Hillel 04:09:48
10 Issy Zimmerman 04:10:05
נשים מובילות כללי
מיקום שם זמן
1 Paz Bash 04:44:49
2 Noa Borochovitch 04:50:48
3 קרן מרץ 05:04:52
4 Avigail Cohen 05:18:35
5 Rena Gabai 05:31:54
6 yael zanko 05:38:08
7 Shuli Moran 05:43:25
8 Rebecca Zauer 05:48:15
9 Ayelet Faust Eshed 05:49:01
10 Aya Rosenthal 05:50:05
קטגוריה men 18-39 ,130K
מיקום שם זמן
1 Aaron Hitman 04:00:57
2 Alon Lehrer 04:01:27
3 גיל צביק 04:03:01
קטגוריה men 40-44 ,130K
מיקום שם זמן
1 Jurgen Moreels 03:50:58
2 Yariv Hillel 04:09:48
3 yaron littan 04:36:49
קטגוריה men 45-49 ,130K
מיקום שם זמן
1 nathan tsoref 04:15:00
2 DAN ZIGMOND 04:30:09
3 נמרוד כהן 04:39:14
קטגוריה men 50-54 ,130K
מיקום שם זמן
1 Issy Zimmerman 04:10:05
2 Yuval Aghiv 04:20:32
3 LUCA LEPRI 04:29:27
קטגוריה men 55-59 ,130K
מיקום שם זמן
1 יוסי פוקר 04:30:37
2 eduard Hasselman 04:43:26
3 cohen dani 04:49:46
קטגוריה men 60-64 ,130K
מיקום שם זמן
1 Ori Eisenberg 04:38:29
2 gil olshansky 04:39:37
3 אריה מרקל 04:49:30
קטגוריה men 65-69 ,130K
מיקום שם זמן
1 paul wolfe 04:10:09
2 Avi Raz 05:37:41
3 Yaron Polak 06:06:18
קטגוריה men 70-74 ,130K
מיקום שם זמן
1 Joseph Dar 06:47:33
קטגוריה women 18-39 ,130K
מיקום שם זמן
1 Paz Bash 04:44:49
2 Noa Borochovitch 04:50:48
3 Daria Cohen 06:24:20
קטגוריה women 40-44 ,130K
מיקום שם זמן
1 Rebecca Zauer 05:48:15
2 HAVI ZUSMMAN 05:51:01
3 Limor Raiten Alcalay 06:07:34
קטגוריה women 45-49 ,130K
מיקום שם זמן
1 קרן מרץ 05:04:52
2 Ayelet Faust Eshed 05:49:01
3 גילה שרלו 06:08:45
קטגוריה women 50-54 ,130K
מיקום שם זמן
1 Avigail Cohen 05:18:35
2 Rena Gabai 05:31:54
3 Shuli Moran 05:43:25
קטגוריה women 55-59 ,130K
מיקום שם זמן
1 yael zanko 05:38:08
2 yael goldsmith 06:27:51
3 cohen yael 06:41:10