GUSH NIGHT מרוץ הלילה של גוש עציון - מובילים

גברים מובילים כללי
נשים מובילות כללי
קטגוריה ילדים 8-12 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 נעם ינובסקי 00:24:06
2 אורן זרביב 00:24:31
3 אלון זרביב 00:26:16
קטגוריה נערים 13-16 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 איתן זרביב 00:19:21
2 גילאי-רום בלום 00:23:05
3 אברהם זרן 00:23:41
קטגוריה נערים 17-18 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אראל ארביב 00:20:57
2 שמחה רז 00:45:29
קטגוריה גברים 19-29 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אליעד חלמיש 00:20:29
2 אריה פרידליך 00:21:34
3 שגב סייג 00:22:05
קטגוריה גברים 30-39 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אביתר ויסמן 00:20:03
2 יאיר הרשלר 00:23:59
3 רועי אינדיק 00:25:47
קטגוריה נברים 40-49 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 רפי אפשטיין 00:27:59
2 יואב שלוסברג 00:28:39
3 אסף גישר 00:33:12
קטגוריה גברים 50-59 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 רני יחזקאל 00:27:00
קטגוריה נערות 13-16 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 עדיה כרמון 00:28:39
2 מיתר שער 00:32:25
3 שירה ברמה 00:33:43
קטגוריה נערות 17-18 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 אליה עתאלי 00:25:53
קטגוריה נשים 19-29 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 גילה אוריסון 00:32:36
2 עדי ינובסקי 00:57:25
קטגוריה נשים 30-39 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 מיכל ענבי 00:35:17
2 Heather Andron 00:44:53
קטגוריה נשים 40-49 ,5 ק"מ
מיקום שם זמן
1 הליין ברנר 00:36:19
2 נעמה קורטיק 00:50:53