סובב עמק 2015 - מובילים

גברים מובילים כללי
נשים מובילות כללי
מיקום שם זמן
1 Elaine Stypula 35:35:53
2 Ashmoret Mishal 38:54:03
קטגוריה גברים עד 39, ריצה 200 ק"מ
מיקום שם זמן
1 Amit Har Paz 29:18:00
2 ניר מור 29:55:50
3 Deepak Gopala Rao 40:41:30
קטגוריה גברים 40+, ריצה 200 ק"מ
מיקום שם זמן
1 חיים אייז 26:33:00
2 Roni Tadmor 26:34:00
3 nir aziza 33:15:45
קטגוריה נשים עד 39, ריצה 200 ק"מ
מיקום שם זמן
1 Ashmoret Mishal 38:54:03
קטגוריה נשים 40+, ריצה 200 ק"מ
מיקום שם זמן
1 Elaine Stypula 35:35:53