• חוף מציצים תל-אביב


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
4.5 ק"מ 01:27:39
(336 משתתפים)
01:25:40
(257 משתתפים)
01:35:17
(79 משתתפים)
1.8 ק"מ 00:37:34
(346 משתתפים)
00:36:58
(241 משתתפים)
00:39:09
(105 משתתפים)
750 מ 00:12:44
(28 משתתפים)
00:12:44
(21 משתתפים)
00:12:44
(7 משתתפים)