מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:00:11
(323 משתתפים)
00:57:08
(222 משתתפים)
01:07:12
(101 משתתפים)
5 ק"מ 00:34:45
(371 משתתפים)
00:30:34
(193 משתתפים)
00:38:34
(178 משתתפים)