מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנות 8-9 00:25:54
(27 משתתפים)
00:25:54
(27 משתתפים)
בנים 8-9 00:20:54
(41 משתתפים)
00:20:54
(41 משתתפים)
בנים 10 00:32:03
(61 משתתפים)
00:32:03
(61 משתתפים)
בנות 10 00:38:42
(31 משתתפים)
00:38:42
(31 משתתפים)
בנים 11 00:32:31
(54 משתתפים)
00:32:31
(54 משתתפים)
בנות 11 00:30:48
(32 משתתפים)
00:30:48
(32 משתתפים)
בנים 12 00:41:16
(61 משתתפים)
00:41:16
(61 משתתפים)
בנים 13, מקצה I 00:37:12
(59 משתתפים)
00:37:12
(59 משתתפים)
בנים 13 ,מקצה II 00:40:18
(20 משתתפים)
00:40:18
(20 משתתפים)
בנות 12 00:44:01
(40 משתתפים)
00:44:01
(40 משתתפים)
בנות 13 00:39:43
(32 משתתפים)
00:39:43
(32 משתתפים)
שלשות 00:35:41
(19 משתתפים)
00:35:41
(19 משתתפים)
אקוותלון זוגות 00:25:18
(10 משתתפים)
00:25:18
(10 משתתפים)