מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מיני ספרינט בנים 00:46:04
(89 משתתפים)
00:46:04
(89 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:48:27
(37 משתתפים)
00:48:27
(37 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:11:43
(30 משתתפים)
01:11:43
(30 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:18:58
(4 משתתפים)
01:18:58
(4 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:31:27
(118 משתתפים)
01:31:27
(118 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:32:27
(136 משתתפים)
01:32:27
(136 משתתפים)
נשים ספרינט 01:41:05
(88 משתתפים)
01:41:05
(88 משתתפים)
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:50:06
(188 משתתפים)
02:48:45
(164 משתתפים)
02:55:40
(24 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:58:51
(96 משתתפים)
02:53:10
(77 משתתפים)
03:12:28
(19 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:54:18
(220 משתתפים)
02:51:40
(183 משתתפים)
03:14:28
(37 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 02:08:15
(5 משתתפים)
02:10:33
(4 משתתפים)
02:08:15
(1 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 03:57:47
(1 משתתפים)
03:57:47
(1 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:57:14
(15 משתתפים)
00:56:23
(10 משתתפים)
01:03:00
(5 משתתפים)
ילדים אקוותלון 8-9 00:06:03
(5 משתתפים)
00:06:03
(3 משתתפים)
00:06:15
(2 משתתפים)
ילדים אקוותלון 10-11 00:10:48
(21 משתתפים)
00:10:22
(12 משתתפים)
00:11:18
(9 משתתפים)
ילדים אקוותלון 12-13 00:16:00
(56 משתתפים)
00:15:50
(34 משתתפים)
00:16:02
(22 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:27:22
(3 משתתפים)
01:27:22
(3 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:40:37
(9 משתתפים)
02:30:12
(7 משתתפים)
03:12:05
(2 משתתפים)
עלית גברים 01:03:31
(20 משתתפים)
01:03:31
(20 משתתפים)
עלית נשים 01:08:46
(19 משתתפים)
01:08:46
(19 משתתפים)
מסטרס פרו 02:16:10
(32 משתתפים)
02:15:44
(29 משתתפים)
02:31:30
(3 משתתפים)