מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אליפות , בוגרים 01:14:49
(33 משתתפים)
01:14:49
(33 משתתפים)
אליפות , בוגרות 01:12:23
(2 משתתפים)
01:12:23
(2 משתתפים)
קדטים 00:53:01
(30 משתתפים)
00:53:01
(30 משתתפים)
קדטיות 01:02:33
(4 משתתפים)
01:02:33
(4 משתתפים)
עלית גברים 01:24:47
(9 משתתפים)
01:24:47
(9 משתתפים)
גוניורס בנים 00:57:26
(14 משתתפים)
00:57:26
(14 משתתפים)
עלית נשים 01:29:32
(2 משתתפים)
01:29:32
(2 משתתפים)
גוניורס נשים 00:57:38
(3 משתתפים)
00:57:38
(3 משתתפים)
ספורט נערים 00:41:51
(27 משתתפים)
00:41:51
(27 משתתפים)
מקצה פתוח, מסטרס 00:44:56
(21 משתתפים)
00:45:12
(17 משתתפים)
00:37:14
(4 משתתפים)
ילדים א-ב 00:40:56
(49 משתתפים)
00:40:56
(49 משתתפים)
ילדות א-ב 00:46:41
(10 משתתפים)
00:46:41
(10 משתתפים)
אפרוחים 00:26:55
(61 משתתפים)
00:26:55
(61 משתתפים)
אפרוחיות 00:30:19
(5 משתתפים)
00:30:19
(5 משתתפים)
ספורט ילדים 13-14 00:19:46
(17 משתתפים)
00:19:46
(17 משתתפים)
קטקטים 00:24:41
(34 משתתפים)
00:24:41
(34 משתתפים)
קטקטיות 00:29:34
(3 משתתפים)
00:29:34
(3 משתתפים)